ULAŞTIRMA MEVZUATI

ULAŞTIRMA MEVZUATI
 

Ülkemizde ulaştırma faaliyetleri ulaşırma bakanlığı tarafından sağlanmakadır. İç işleri bakanlığı, Turizm bakanlığı milli eğitim bakanlığı da sorumluluk alanlarında yapılan, ulaştırma hizmetlerini düzenlemek için, Ulaştırma Bakanlığının, Onayı ile yapar.
 

Ulaştırma Bakanlığı; kara deniz hava ve demir yolları ulaşımı ve haberleşme olmak üzere 5 ana dalda hizmet vermektedir.
 

Kara ulaşımı ile ilgili görevler Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kara ulaştırma genel müdürlüğü tatafından yapılmaktadır. Bu amaçla Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler Karayolu Genel Müdürlüğü tarafından, uygulanır. Ayrıca uluslararası ulaşım anlaşmalarıda Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulanır.
 

3 Eylül 2004 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, hem hem eğitim alacakların hemdeereceklerin niteliklerini sorumluluklarını ve yetkilerini tarif ederek verilecek Mesleki Yeterlilik Belgelerini sınıflandırmıştır.
 

MESLEKİ YETERLİLİK (SRC) BELGE TÜRLERİ
 

SRC1: Uluslararası Yolcu taşımacılığı

SRC2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı

SRC3: Uluslararası yük ve eşya taşımacılığı

SRC4: Yurtiçi Yük- Eşya taşımacılığı

SRC5: Tehlikeli madde taşımacılığı

 

A Türü Yetki Belgeleri
 

A Yetki Belgesi: Ticari amaç ile otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 

A 1 Yetki Belgesi: Otomobil ve şehirlerarası yolcu taşıma işi yapacaklara verilir.
 

A2 Yetki Belgesi: Otomobil ile Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.
 

A3 Yetki Belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara verilir.
 

B Türü Yetki Belgeleri
 

Ticari amaç ile otobüs ile uluslararası yolcu transferi yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekillerine göre aşağıdaki çeşitlere ayrılır.
 

B1 Yetki Belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile yolcu transferi yapacaklara,
 

B2 Yetki Belgesi: Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre,arzı sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara.. Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Birliği kanunu ile  bu kanuna göre hazırlanarak yayımlanan seyahat acenteleri yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acenteliği belgesi sahip olanlara verilir.
 

B3 Yetki Belgesi: Yetki Belgesi sahibinin,adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş araçlara, sadeceesas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksat ile taşımacılık yapmayacaklara verilir.
 

C Türü Yetki Belgeleri
 

Ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
 

C1 Yetki Belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarasaece kendi esas  iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara..
 

C2 Yetki Belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve bu tarifeye uymaksızın,eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.
 

C3 Yetki Belgesi: Ev ve büro eşya taşıması yapacaklara verilir.
 

D türü Yetki Belgeleri
 

Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
 

D1 Yetki Belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.
 

D2 Yetki Belgesi: Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın,yolcu durumuna göre arzı sefer yapacaklara verilir. Önceden gruplanmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve getirmek amaçlı mekik sefer düzenleyerek taşıma işlemi yapacaklara verilir.
 

D3 Yetki Belgesi: Yetki Belgesi sahibinin,adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş araçlara, sadeceesas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksat ile taşımacılık yapmayacaklara verilir.
 

D4 Yetki Belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın, il içi ve 100 kilometreye kadar şehirlerarası, tarifeli ve tarifesiz olarak, ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.