TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Tüm test sistemleri, bu cetvelin psikoteknik değerlendirmede incelenecek sürücü özellikleri bölümünde belirtilen bütün testleri bünyesinde bulundurmak ve her sürücüye eksiksiz uygulamak zorundadır. Merkezde norm alınmış test formları uygulanır. Kısaltılmış form uygulanmaz ve testlerde azaltılma yapılmaz. Kullanılan test sonuçlarının değerlendirmesi her bir test sistemi için belirlenen norm değerleri dikkate alınarak psikolog tarafından yapılır. 
 
Psikoteknik değerlendirmede kullanılacak testlerinin genel özellikleri 
 
(1) Psikoteknik değerlendirme sürecinde, ulusları psikometrik standartlara sahip testlere kullanılmalıdır. Bu standartlar şunlardır; 
 
a) Nesnellik: Test maddelerine verilecek yanıtların belirli olması ve puanlamada belirli ölçütlerin kullanılması, bu özelliğe göre, hazırlanacak bir soruya verilmesi gereken yanıtların son derece belirgin olması, sorunun cevabının tartışmalı olmaması. 
 
b) Puanlama: Puanlama yönteminin standart olması, objektif sonuçlar elde edilebilmesi için, kişisel yorumu en aza indirgemiş olması. 
 
c) Geçerliliğin yüksek olması: Ölçüm aracının ölçülmek istenilen özelliği hiç şaşmadan doğru olarak ölçmesi, testin kullanım amacına uygun olması, doğru seçilmiş bir test olması. 
 
ç) Güvenirliliğin yüksek olması: Testin ölçtüğü nesne ya da özelliği her uygulanışında aynı duyarlılıkta ölçmesi, tutarlı ve kararlı olması. 
 
d) Kapsamlı olması: Testin ölçülen konunun genelini iyi bir şekilde kapsaması.
 
e) Ayırt edici olması: Bir özelliğe sahip olan kişi ile olmayanı, yeteneği çok yüksek olan ile olmayanı birbirinden ayırt edebilmesi. 
 
f) Kullanışlı olması: Kolay uygulanabilir, kolay anlaşılabilir ve puanlanabilir olması. 
 
g) Uyarlama: Türkiye toplumuna uyarlamasının yapılmış olması. 
 
ğ) Standardizasyon: Farklı norm grupları için standardizasyonunun yapılmış olması.Testlerin kullanım amaçlarına göre, yorumlarda kullanılmak üzere, cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, fiziksel ve psikolojik rahatsızlığa sahip kişileri içeren gruplara testlerin uygulanarak, ortalama puanların ve puan dağılımlarının belirlenmesi. 
 
h) Bilgisayar Destekli Testler olması: Testlerin bilgisayar aracığıyla yapılması.