SRC5 DENEME SINAVI SORULARI

SRC5 Deneme Sınavı Soruları

 1. Aşağıdaki refakat evraklarının hangisinde taşınan tehlikeli maddelerin tanımı sınıflandırmaları okunabilir?
   
 2. ADR kapsamında olan ancak yanıcı ve zehirli olmayan gazların tehlike sınıfı aşağıdakilerden hangisidir ?
   
 3. Atık taşırken bulundurulması gereken taşıma evrağı ADR'ye göre de taşıma evrağı olarak geçerli midir?
   
 4. Derin dondurulmuş yanıcı gazların dolumu esnasında ne tür bir ayakkabı giyilmesi gerekir?
   
 5. Bir kazada nitrik asit döküldü. Sürücü bunun kanalizasyona gitmemesi için ne yapmalıdır ?
   
 6. Bilmeden Benzin sürücünün gözüne kaçtı. Ne yapmalıdır?
   
 7. Tehlikeli maddeler toprağa karışırsa nasıl bir tehlike ortaya çıkar?
   
 8. Paketleme grubu II olan bir tehlikeli madde, aşağıda belirtilen hangi kodlu paket(ler) ile taşınabilir ?
   
 9. ADR'ye göre aşağıda verilen tünel kodlarından hangisinde daha az kısıtlama bulunmaktadır ?
   
 10. Tünel kısıtlama kodu C5000D olan, içerisinde 4500 kg patlayıcı madde yüklü bir araç hangi tünellerden geçebilir ?
   
 11. Sürücünün yazılı talimatı okumasını ve anlamasını ve gerektiği gibi uygulayabilmesini sağlamak kimin görevidir?
   
 12. Aşağıdakilerden hangisi zehirli-oksitleyici-aşındırıcı tehlike özellikleri gösteren bir gazı tanımlar ?
   
 13. Normal ya da ısıtılmış bir sıcaklıkta çevreye ısı veren ayrışmalara neden olan ve bu ayrışma sonucu zararlı veya yanıcı gaz veya buharların yayılmasıyla sonuçlanabilen tehlike madde sınıfı hangisidir?
   
 14. Hangisinde Yüksek Tehlikeli bir maddenin paketleme grubu ve paketleme kodu doğru olarak verilmiştir?
   
 15. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tanımlar arasında yer almamaktadır?
   
 16. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakileıden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
   
 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?
   
 18. Hangi Maddeler ADR ‘nin 2. sınıfına aittir ?
   
 19. Hangi Tehlikeli Maddeler 6.1 sınıfa aittir ?
   
 20. “Toksiklilik ” ne demektir ?
   
 21. Parlama noktası yüksek olan mı yoksa düşük olan yanıcı sıvımı daha tehlikelidir ?
   
 22. 5.1 Sınıfına ait maddeler, neden, yanabilen maddelerle ( yağlar, gres, tekstil, talaş, odun ) temas etmemelidir?
   
 23. Asidik tozlarla uğraşan insanların bazı vücut bölgeleri nemlenirse ( Eller, Gözler, Boyun ) neden çok tehlikelidir?
   
 24. Hayvanları etkileyen bulaşıcı mikroorganizmalar hangi tehlike sınıfındadır?
   
 25. Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?