SRC DENEME SINAV SORULARI

Src Deneme Sınav Soruları

 

 

 1. Erenköy ve Halkalı Gümrük İdaresinden yük alan Kapıkule Gümrük İdaresi’nden çıkış yapacak olan bir araca ait TIR Karnesine en fazla kaç tane varış gümrük idaresi yazılabilir?
   
 2. Yüz yüze bir iletişimin yapılandırılmasında beden dilinin etkisi ne kadardır?
   
 3. Sürücü ilk hafta 43 saat ikinci hafta 40 saat araç kullanmıştır. AETR kurallarına göre bu sürücü üçüncü hafta en fazla ne kadar araç kullanabilir ?
   
 4. Minibüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?
   
 5. Beş veya Daha çok dingilli yarı römorklu araçlarda azami ağırlık ne kadardır?
   
 6. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesine göre; varış ülkesi Çek Cumhuriyeti olan bir taşıma faaliyetinde Türkiye’den çıkış yapılacak sınır kapısı ve izlenecek güzergah aşağıdakilerden hangisidir?
   
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, turizm taşımacılığı yapacakların yurtdışı ve yurtiçinde mekik sefer düzenleyebilmeleri için aGağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?
   
 8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
   
 9. Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluGan sürece ne ad verilir?
   
 10. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
   
 11. AETR’ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?
   
 12. CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?
   
 13. Yolcu taşımalarının biletsiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?
   
 14. Dört veya daha çok şeritli ve iki yönlü yollarda, yolun hangi bölümüne girmek yasaktır?
   
 15. Rakım neyi ifade eder?
   
 16. Sıcak günlerde araç kullanma ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   
 17. Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri 38 saat aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
   
 18. Türkiye’de TIR Rejiminin Kefil kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
   
 19. İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda azami ağırlık ne kadardır?
   
 20. “Bireylerin belli şartlar altında olaylar ve durumlar karşısında sergiledikleri hareketlere” ne ad verilir?
   
 21. Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu maddelerin uyarıcı etkilerinden biri değildir?
   
 22. Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilk yardım önlemidir?
   
 23. Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım çantasında bulundurulur?
   
 24. Frigrofik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?
   
 25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
   
 26. Kamyon ve kamyonetlerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   
 27. Geçiş ücretlerinin giriş gümrük kapılarında Maliye Veznesine ödenmediği veya eksik ödendiğinin tesbiti halinde ödenmeyen veya eksik ödenen miktarlar ……………. olarak alınır.
   
 28. Yunanistan' a açılan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
   
 29. Gecis Belgelerini hangi makam dağıtır?
   
 30. Yunanistan’a yük götürecek taşıtlar, taşıdıkları yükün cinsine ve tonajına bakılmaksızın …………………………… gümrük kapısından çıkış yapabilirler.
   
 31. Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIR’ların Türk gümrük bölgesinde güzergâh katetme süresi Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında azami kaç saattir?
   
 32. Ülkelere göre UBAK kotalarının belirlenmesi aşamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmayacak olan hangisidir?
   
 33. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır ?
   
 34. Teknik şartlara uygun olmayan araçlara hangi muamele yapılır ?
   
 35. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
   
 36. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
   
 37. Yan rüzgarlar hangi alanlarda etkili olur?
   
 38. Seyahat acentelarının transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   
 39. “Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
   
 40. Araçların maksimum genişlikleri kaç metredir?
   
 41. 1/500.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 5 cm geldiğine göre gerçek uzaklık kaç km dir?
   
 42. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi kaç yıl geçerlidir?
   
 43. Erenköy ve Halkalı Gümrük İdaresinden yük alan bir araca ait TIR Karnesine en fazla kaç tane varış gümrük idaresi yazılabilir?
   
 44. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
   
 45. A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
   
 46. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
   
 47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   
 48. ADR’ye göre; tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda, toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?
   
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
   
 50. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?