Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından psikolog aracılığı ile 1 saat süre ve bir dizi testen oluşan bir testtir. Psikoteknik testler, bilgisayar programı üzerinden yapılır ve kişinin zihinsel veye bedensel bir engelinin bulunup bulunmadığını ölçen bir testtir. Türkiye’de kazaların büyük bir çoğunluğu aracı süren sürücü tarafından gerçekleşmektedir. Psikoteknik belgesi sayesinde kişi teste tabii tutulur ve psikomotor becerilerini ne seviyede kullanabildiği ne kadar zaman aralığında çalışabildiği gibi testler yapılmaktadır. Bu testlerden başarı ile geçen sürücüler özel veya devletteki bir psikatriye giderek tekrar muayene olurlar ve muayene sonunda Sağlık Müdürlüğü’nün onaylaması durumda belge almaya hak kazanırlar.

Adınıza düzenlenen ve sürücülük yapmanıza hiçbir engel bulunmadığını kanıtlayan belgeye psikoteknik belgesi denir. Psikoteknik değerlendirme sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan bir test dizinidir. Ticari araç sürücülerinin alması gereken psikoteknik belgeler, sürücü trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlardaki davranışlarını ve tepkilerini ölçmek için uygulanan bir sistemdir.

Psikoteknik merkezlerinden alınan bu belgeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden Psikoteknik Sorgulama hizmeti verilmeye başlanmıştır. Her 5 yılda bir yenilenmesi gereken bu belgeler burada gözükmektedir. Psikoteknik sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Psikoteknik sorgulama, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Rapor sayesinde günü dolmamış belgeniz var ise sorgulamak için e-devlet giriş yaparak e-İmzalı Psikoteknik Değerlendirme Raporları sekmesine gidilerek oradan sorgulayabilirsiniz.

Psikoteknik rapor sorgulamasında eğer belgenizi görüntüleyemiyorsanız, ilgili kurumunuza başvurmanız gerekmektedir. Kurumunuza gidip kolayca danışabilirsiniz. Psikoteknik belgesi vermeye yetkili kurumlar Sağlık Müdürlüğünce verilen bu raporların ıslak imzalı ve mühür ile onaylanmış şekilde bir kopyasının belge sahibine vermesi, kurumun kendisi de bir kopyasını saklamak zorundadır.

Psikoteknik Eğitimi

Psikoteknik eğitimi trafik psikolojisini ele alarak temel olarak insan faktörünü incelemektedir ve bu üç faktörün trafik sistemi disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alır. Trafik denilince akla ilk gelen şeylerden biri olan insan, araç ve çevre üçgenin birbiri ile olan ilişkisidir. Psikoteknik uygulanan birçok ülkede ölümlü trafik kazalarında büyük azalma görülmüştür. Avrupa birliği trafik güvenliği standartları içinde ülkemizde uygulanmaya başlayan psikoteknik değerlendirme birçok alanda zorunlu hale gelmeye başlanmıştır. Sürücüler için fazladan bir belge gereksiz ve zor gibi gözükse de ölümlü ya da maddi hasarlı trafik kazalarındaki azalma oranı tüm toplum için olumlu yanıt vermektedir.

Psikoteknik eğitimi yetkili psikoteknik merkezleri tarafından psikolog eşliğinde yapılan ve yetkili psikolog tarafından düzenlenen değerlendirme raporununun özel ya da devlete bağlı sağlık kuruluşlarındaki psikiyatrist onayından geçtikten sonra adınıza düzenlenen ve sürücülüğünüze hiçbir engel olmadığını kanıtlayan bir belgedir. Psikoteknik değerlendirme raporunuz resmi kurumlar tarafından onayladığında ancak psikoteknik belgesine sahip olabilirsiniz. Belirlenen zaman içerisinde onaylanmayan psikoteknik raporları geçersiz sayılmaktadır ve bu raporlar kesinlikle psikoteknik belgesine dönüştürülemezler.

Böylece sürücünün bir aracı sürebilmesi için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve kurallara uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleşmiş olur.

SRC Sorgulama

Yük ve yolcu taşımacılığı ile uğraşan kişilerde bulunması gereken bir belge olan SRC belgesi, mesleki yeterliliği ifade etmektedir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe giren ile birlikte araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu gelmiştir. SRC belgesi diye adlandırılan bu belgeye sahip olmayan yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari sürücülerinin araç kullanamayacakları açıkça kanunda belirtilmektedir.

SRC belgesine sahip olmak için 63 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir. 63 yaşını aşan kişilerin ticari araç kullanmaları yasaktır ve gerekli şartları sağlamaları durumunda bile SRC belgesi bulunup bulunmaksızın araç sahipleri hakkında kanunun öngördüğü cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

SRC belgesi almak isteyen sürücülerin belirli eğitimlerden geçmeleri ve bu eğitimlerden sonra girdikleri sınavda gerekli görülen notu almış olmaları gerekmektedir. Bazı istisnai şartları taşıyan sürücüler için sınavsız SRC belgesi alma hakkı da bulunmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Benzer İçerik

Psikoteknik Sorgulama
Psikoteknik Sorgulama

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından psikolog aracılığı ile 1 saat süre ve bir dizi testen oluşan bir testtir…

Psikoteknik Nedir?
Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslın…

Psikoteknik Fiyatı 2023
Psikoteknik Fiyatı 2023

Psikoteknik fiyatları rakam olarak uygun olup araç kullananlar için önemli bir gerekliliği temsil etmektedir. Sürücülerin ve sürücü adaylarının, görse…