Psikoteknik sınavı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yani bedensel yetenek düzeylerinin; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli simülatör testler aracılığı ile ölçülmesidir. Psikoteknik sınavı bu test için üretilmiş bilgisayar ile yapılan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini ölçen testlerdir. Genellikle 1 saat gibi kısa bir sürede biter ve uzman psikolog eşliğinde olması şarttır.Uzmanlar tarafından incelenen test sonuçlarına göre psikoteknik raporu oluşturulur. Bu test aslında Sağlık Bakanlığının kabul ettiği test cihazlarında belli normlara göre yapılmaktadır. Her araç sürücüsünün mutlaka girmesi gereken bu testlerde trafikteki davranış ve tutumlar, zihinsel ve bedensel becerilerinin koordinasyonu ölçülmektedir.

Ticari araç kullanan sürücülerin alması gereken psikoteknik belgesi, 2918 sayılı karayolları taşıma yönetmeliğine göre, eşya taşıma ve yolcu taşıma araçlarını kullanan sürücülerinin yeterlilik sınavından geçmesini zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda sürücünün SRC belgesi alması da zorunludur. Psikoteknik sınavı trafik kanunları gereğince uzun ve stresli yolculuklar yapan sürücülerin motor becerileri ve psikolojik durumlarının hasar görmemesi için 60 dakika süren testler aracılığıyla alınan bir belgedir. Ayrıca şoförlerin sadece yetkili kurumlar aracılığıyla verilen bu belgeleri usul ve esaslara uygun yerlerden almaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ticari araç kullanıcısı olan sürücülerin psikoteknik sınavına girebilmeleri için;

  • Ehliyet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ehliyet iadesi için ise, ceza tutanağının fotokopisi

belgeleri istenmektedir.

Sınavsız Psikoteknik Belgesi

Sınavsız psikoteknik belgesi alınabilir mi? Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psikomotor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülen ve uzman psikolog ile birlikte yapılan bir sistemdir. Bu belge sayesinde bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı belirlenmektedir. Kişilik açısından ya da trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında tarafsız bilimsel ve standart koşullarda gerçekleştirilen bu uygulamalar sayesinde sonuçlara varılmaktadır.

Psikoteknik belgesi sınavsız alınabilen SRC belgesi ile sıkça karıştırılmaktadır. Bu durumdan dolayı akıllarda sürekli psikoteknik belgesi sınavsız alınır gibi bir düşünce oluşmaktadır. Psikoteknik raporu alınabilmesi için sürücülerin 1 saat süren bir teste tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu test sürücünün pek çok açıdan değerlendirilmesini ve trafiğe çıkmak için uygun olup olmadığının anlaşılmasını sağlar. Bu nedenle psikoteknik belgesi hiçbir şekilde sınavsız verilmemektedir.

Psikoteknik Sınavında Neler Soruluyor?

Uzman psikolog ile birlikte uygulanan bu testte, genel zihinsel ve bedensel psikomotor becerilerinizi ne denli kullanabildiğiniz ölçülür. 1 saat sürer ve yaklaşık 12 test vardır.

Psikolog ve simülatör aracılığıyla psikomotor ve zihinsel yeteneklerinizi ölçen bu testler, yaklaşık 1 saat sürmekte ve 12 testten oluşmaktadır.

Bilgisayar aracılığıyla yapılan bu testlerin hiçbir zor tarafı yoktur.Araç kullanabilen normal her insanın alabileceğini bir belgedir.

Psikoteknik değerlendirme en az 60 dakika sürmek zorunda. 60 dakikanın altındaki testler kabul edilmemektedir.


Benzer İçerik

Psikoteknik Sınavı
Psikoteknik Sınavı

Psikoteknik sınavı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yani bedensel yetenek düzeylerinin; bu yet…

Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi
Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslın…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik fiyatları rakam olarak uygun olup araç kullananlar için önemli bir gerekliliği temsil etmektedir. Sürücülerin ve sürücü adaylarının, görse…