Psikoteknik sınavı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yani bedensel yetenek düzeylerinin; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli simülatör testler aracılığı ile ölçülmesidir. Psikoteknik sınavı bu test için üretilmiş bilgisayar ile yapılan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini ölçen testlerdir. Genellikle 1 saat gibi kısa bir sürede biter ve uzman psikolog eşliğinde olması şarttır.Uzmanlar tarafından incelenen test sonuçlarına göre psikoteknik raporu oluşturulur. Bu test aslında Sağlık Bakanlığının kabul ettiği test cihazlarında belli normlara göre yapılmaktadır. Her araç sürücüsünün mutlaka girmesi gereken bu testlerde trafikteki davranış ve tutumlar, zihinsel ve bedensel becerilerinin koordinasyonu ölçülmektedir.

Ticari araç kullanan sürücülerin alması gereken psikoteknik belgesi, 2918 sayılı karayolları taşıma yönetmeliğine göre, eşya taşıma ve yolcu taşıma araçlarını kullanan sürücülerinin yeterlilik sınavından geçmesini zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda sürücünün SRC belgesi alması da zorunludur. Psikoteknik sınavı trafik kanunları gereğince uzun ve stresli yolculuklar yapan sürücülerin motor becerileri ve psikolojik durumlarının hasar görmemesi için 60 dakika süren testler aracılığıyla alınan bir belgedir. Ayrıca şoförlerin sadece yetkili kurumlar aracılığıyla verilen bu belgeleri usul ve esaslara uygun yerlerden almaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ticari araç kullanıcısı olan sürücülerin psikoteknik sınavına girebilmeleri için;

  • Ehliyet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ehliyet iadesi için ise, ceza tutanağının fotokopisi

belgeleri istenmektedir.

Sınavsız Psikoteknik Belgesi

Sınavsız psikoteknik belgesi alınabilir mi? Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psikomotor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülen ve uzman psikolog ile birlikte yapılan bir sistemdir. Bu belge sayesinde bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı belirlenmektedir. Kişilik açısından ya da trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında tarafsız bilimsel ve standart koşullarda gerçekleştirilen bu uygulamalar sayesinde sonuçlara varılmaktadır.

Psikoteknik belgesi sınavsız alınabilen SRC belgesi ile sıkça karıştırılmaktadır. Bu durumdan dolayı akıllarda sürekli psikoteknik belgesi sınavsız alınır gibi bir düşünce oluşmaktadır. Psikoteknik raporu alınabilmesi için sürücülerin 1 saat süren bir teste tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu test sürücünün pek çok açıdan değerlendirilmesini ve trafiğe çıkmak için uygun olup olmadığının anlaşılmasını sağlar. Bu nedenle psikoteknik belgesi hiçbir şekilde sınavsız verilmemektedir.

Psikoteknik Fiyatları

Psikolojik olarak araç kullanmaya elverişli olmayan ve trafiğe çıktığı takdirde tehlike yaratabilecek kişiler psikoteknik testler sonucu belirlenebilmektedir. Bu sayede trafikteki sürücüler ve yolcular, tehlikeli sürücülerden korunabilir aynı zamanda kaza oranında ciddi oranda düşüş yaşanabilir.Sürücülerin kendi tutumlarını ve sürücülük becerilerini kontrol edip edemedikleri, muhakeme yapıp yapamadıkları belirlenmektedir. Psikoteknik fiyatları 2022 yılı itibariyle fiyatlar değişmektedir.

Psikoteknikte Neler Soruluyor?

Uzman psikolog ile birlikte uygulanan bu testte, genel zihinsel ve bedensel psikomotor becerilerinizi ne denli kullanabildiğiniz ölçülür. 1 saat sürer ve yaklaşık 12 test vardır.

Psikolog ve simülatör aracılığıyla psikomotor ve zihinsel yeteneklerinizi ölçen bu testler, yaklaşık 1 saat sürmekte ve 12 testten oluşmaktadır.

Ticari araç sürücülerinin en sık sorduğu soruların başında gelen psikoteknik belgesi nedir neden alınır ve psikoteknik kimlere zorunlu soruları gelmektedir. Aslında bütün şoförlerin alması gereken bir belge olan Psikoteknik belgesi, bazı kişilere zorunlu tutulmuştur.Psikoteknik belgesinin zorunlu olduğu kişiler sırasıyla;

  • Taksi sürücüleri,
  • Kamyon ve Tır Sürücüleri,
  • Öğrenci Servisi Çeken Sürücüler,
  • Otobüs Kaptanları,
  • Personel Taşımacılığı Yapan Şoförler,
  • Minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma yapan sürücüler,
  • Ve her türlü ticari taşıma yapan sürücüler için psikoteknik zorunludur.

Psikoteknik belgesi 1 saat süren teste tabi tutulduktan sonra özel veya devlete bağlı sağlık kuruluşlarından bir psikiyatrist tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak onaylandıktan sonra bu rapor belgeye dönüşmektedir.

Bilgisayar aracılığıyla yapılan bu testlerin hiçbir zor tarafı yoktur.Araç kullanabilen normal her insanın alabileceğini bir belgedir.

Psikoteknik değerlendirme en az 60 dakika sürmek zorunda. 60 dakikanın altındaki testler kabul edilmemektedir.


Benzer İçerik

Psikoteknik Sınavı
Psikoteknik Sınavı

Psikoteknik sınavı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yani bedensel yetenek düzeylerinin; bu yet…

Psikoteknik Nedir?
Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslın…

Psikoteknik Fiyatı 2023
Psikoteknik Fiyatı 2023

Psikoteknik fiyatları rakam olarak uygun olup araç kullananlar için önemli bir gerekliliği temsil etmektedir. Sürücülerin ve sürücü adaylarının, görse…