Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Bireylerin psikolojik durumları ölçülerek çalışma şartlarına uygunluğu test edilir. Ne kadar uyum sağladığı ne kadar dayanıklı olduğu, o işte çalışırken ne kadar zaman geçirebileceği ve o saatler boyunca ne kadar verimli olabileceğini kapsamlı olarak araştıran bir araştırma yöntemidir.

Bu yöntemde kişilerin fiziksel olarak bir kusuru olup olmadığına testlerle uygulamalı olarak karar veren bir yöntemdir. Kişilerin ruhsal ve fiziksel olarak sağlığı olup olmadığını anlama yöntemlerinden biridir. Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak genel ifadesi bu şekildedir, ancak ayrıntıya girmek gerekirse ehliyet almak isteyen kişilere el ve ayaktan başlayıp göz muayenesine kadar bütün fiziksel ve ruhsal özelliklerinin uygunluğunu ve fiziksel özelliklerinin hızlılığı gibi etkenler ölçülmektedir.

Ehliyet almak isteyen bireylerde en önemli organlardan biri olan göz, muayene sırasında tam sağlık notu almalıdır. Aksi durumda ehliyet verilmeme gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Gerekli ölçümler ile azami değerler saptanır ve uygunluk test edilir. Bu yöntemin amacı trafiğe çıkmak isteyen bireylerin yeterli donanıma sahip olup olmadığını kontrol etmektir. Yeterli görülen ama az da olsa kusuru çıkan sürücü adayları eğitimlerden geçirilir fakat bu kusurların kapatılması da sağlanır.

Psikoteknik nedir sorusunun bir diğer cevabı da bu eğitimlerin trafikte anlayışlı ve trafik kurallarına uyan ve dikkat eden sürücü bireylerinden oluşan bir toplum sağlamaktır. Ehliyet belgesi almanız için öncelikle bu testten geçmeniz gerekmektedir. Ehliyete yatkınlığı bulunan sürücüler trafiğe çok rahat çıkabilmektedir. Eğitim kurumumuzda bu testler yapılmakta ve kişilerin ehliyete uygunluğu test edilmektedir. Psikoteknik nedir sorusunun en genel anlamı bu şekilde ifade edilmektedir.

Psikoteknik, aslında psikolojide değerlendirilen bir ifadedir. Bireylerin çalışma şartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Birey ne kadar uyum sağlayabilir, dayanıklılığı nasıldır, o işi yaparken yaptığı işte ne kadar zaman geçirebilir ve çalıştığı saatler boyunca ne kadar verimli olabilir gibi kapsamlı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem uygulanırken ayrıca kişilerin fiziksel bir kusuru olup olmadığına da bakılmaktadır. Buna testler yapılarak karar verilmektedir. Kurumumuza gelerek siz de bu hizmetten faydalanabilirsiniz.

Psikoteknik becerilerinizin uygunluğu test etmek için en uygun fiyatlar ile sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Psikoteknik Nasıl Alınır?

Psikoteknik belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı şu şekildedir; Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücüler, ikamet ettikleri ilin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen kurumlarda bir dizi testten oluşan ve yaklaşık bir saat süren bir testtir. Adaylar test sonrası aldıkları rapor ile birlikte özel veya devlete bağlı istenilen bir kuruluştan psikiyatri uzmanına muayene olmak zorundadırlar. Muayene sonrası bu raporlar Sağlık Müdürlüklerince onaylanır. Uzun süreli araç kullanan kişilerden istenen bu rapor, Sağlık Bakanlığı denetimlerdeki kurumlardan alınabilir. Psikolog eşliğinde 1 saat süren ve bir dizi testen oluşan bu raporun amacı, sürücü adayının bedensel ve zihinsel bir engelinin olmadığını kanıtlamasıdır.  Testlerden olumlu geçen sürücüler psikoteknik belgesi almaya hak kazanır. Alınan belge ile birlikte özel veya devlet bağlı psikiyatri hekimi tarafından tekrar muayene edilir ve rapor Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Peki bu raporu kimler alabilir?

  • Uzun yol şoförleri,
  • 26 yaşından büyük olan adayların otobüs kullanması durumda,
  • 63 yaşından gün almamış sürücü adayları,
  • Hiçbir suçtan cezai ehliyeti bulunmayanlar,
  • ilgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar,

bu belgeyi alabilirler.

Psikoteknik raporu, sürekli uzun yol giden sürücüler açısından oldukça önemlidir. Trafikte herhangi bir facia veya ani bir duruma yol açmamak için bu belgeyi almak şarttır. Sürücülerin her 5 yılda bir bu belgeyi yeniletmesi gerekmektedir. Eğer sağlığınız ile ilgili bir probleminiz varsa trafiğe kesinlikle çıkmamalısınız, bu durum hem sizin sağlığınız için hem de trafikteki diğer insanları sağlığı için önemlidir.

Psikoteknik belgesi nasıl alınır sorusunun bir diğer cevabı ise; Trafikte nasıl davranılması gerektiğini, ani durumlarda verilen tepki, fiziksel veya zihinsel herhangi bir engel taşıyıp taşımadığını psikologlar ve testler eşliğinde ölçen belgedir.

Psikoteknik Belgesi

 

Psikoteknik belgesi ticari olarak hizmet veren sürücülerin yeterliliğe sahip olup olmadığını gösteren çok önemli bir belgedir. Donanımlı ve uzman kadro Psikomotor yetenek düzeylerini ölçer ve zihinsel durumu hakkında bilgiye sahip olur. Elde edilen bilgiler ışığında, başvuruda bulunan bireylerin mesleki olarak sürücü yeterliliği gözden geçirilmiş olur.

Trafikte seyreden ticari araçların güvenilirliği büyük önem arz eder. En başta yolcular olmak üzere aynı güzergâhta bulunan araçların emniyeti için ticari araç kullanan sürücülerin yeterli düzeyde olması gerekir. Bir çeşit mesleki yeterlilik belgesi olarak görülen Psikoteknik belgesi sayesinde pek çok sürücünün bu işten para kazanması ve istihdam avantajlarından faydalanması söz konusu olur. Yolcu taşımacılığı sosyal hayatın topluma ve toplumu oluşturan bireylere ulaşım kolaylığı sağlar. Aracı kullanan bireylerin yeterli kabiliyete sahip olması daha güvenli ulaşıma katkı sağlar. Araç kullanma becerisi ve olağan dışı durumlarda sahip olunan refleks ve bilgiler rahat, konforlu ve güvenli yolculuğa imkân tanır.

Yolcu taşıma görevinde servisler, yolcu otobüsleri, taksiler, dolmuşlar ve farklı taşıma görevi üstlenen ticari araçlar, ancak işinde uzman sürücüler sayesinde güvenli olur. Bazı iş makine operatörlerinin yine çok önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu sayılan araç ve iş kollarında çalışabilmek adına, her birey gerekli başvuru ile Psikoteknik belgesi alma şansına sahip olabilir. Bazı araçlarda en alt ve en üst yaş sınırı bulunur. Psikolojik olarak rahatsızlık geçirmiş olan bireylerin başvuruları değerlendirilirken en ayrıntılı gözlem ve test çalışmaları ile gerekli yeterlilik şartları aranır. Uzman gözüyle yapılan incelemeler sonucunda bireylerin bu tür bir belgeye sahip olup olamayacağına karar verilir.

Teste tabi tutulan bireylerin bazı şartları yerine getirmesi gerekli olacaktır. Bu şartlardan biri de uygun aracı kullanma imkânı tanıyan ehliyettir. Her ehliyet sahibinin Psikoteknik belgesi alması da söz konusu değildir. Yapılan test ve değerlendirmelerde uygun şartları taşıyan bireyler bu süreci mesleki bir fırsata çevirebilir. Bazı katılımcılar istenen seviyede olmasa bile verilecek olan eğitim sonucunda belgeye hak kazanma şansları vardır.

Psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulan bireylerin psikiyatri muayenesinden geçmesi gerekir. Bu alanda pek çok hastanın kullandığı ilacın olumsuz yan etkileri vardır. İlaç etkilerinin dışında psikolojik hastalıkların da bu konuda risk oluşturan durumu söz konusudur. Muayene olmadan önce Psikoteknik değerlendirme raporunun alınması zorunludur. Aksi durumda Psikoteknik değerlendirme raporu olmayanların gerekli belgeyi almak için psikiyatri muayenesine girmesi mümkün olmaz.

Psikoteknik belgesi almak adına donanımlı ve bakanlık tarafından gerekli çalışma iznini almış olan merkezlerin bu konuda test ve belge oluşturma yetkisi vardır. Sürücülük mesleği adına girişimde bulunmak isteyen bireyler gerekli başvuruları bu merkezlere yaparak süreçten geçme fırsatı bulunur. Ruhsal ve fiziksel olarak yeterli görülen bireylerin belge alma şansı olur. Psikiyatrik muayene konusunda devlet hastanelerinde yapılan ücretsiz muayeneler geçerli olur. Süreci biraz daha hızlandırmak adına özel hastanelerde de gerekli muayene hizmeti alınabilir. Hastalık geçmişi ya da mevcut durumu değerlendirme konusunda doktorların görüşü belirleyici olur. Eğer başvuruda bulunan bireyin herhangi bir psikiyatri hastalığı teşhis edilecek olursa bu konuda kural ve yönetmeliklerin ne dediğine bakılır.

Psikiyatri muayenesinden geçen ve kendisine herhangi bir hastalık teşhisi konmayan bireyler Psikoteknik belgesi almaya hak kazanır. Test sürecini başarı ile geçen bireylerin bu elde ettiği belge ile oldukça geniş bir sektörel alanda çalışma şansı olur. Alınan raporun belirtilen zaman içinde hastane başhekimliğine ya da Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine imzalatılması gerekir.


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi
Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslın…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik fiyatları rakam olarak uygun olup araç kullananlar için önemli bir gerekliliği temsil etmektedir. Sürücülerin ve sürücü adaylarının, görse…

Psikoteknik Sorgulama
Psikoteknik Sorgulama

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından psikolog aracılığı ile 1 saat süre ve bir dizi testen oluşan bir testtir…