Psikoteknik geçerlilik süresi ne kadardır? Psikoteknik kuruluşları sürücülerin güvenli bir sürüş yapabilmesi için gerekli olan psikolojik alt yapının oluşturulduğu ve oluşturulan altyapıyı eğitimler ile destekleyen ve çeşitli testler sayesinde kişilerin tutumlarını ölçen bir sistemdir. Bu merkezlerde kişilerin olayların karşısında trafikteki tutumları pek çok test ile ölçülmektedir.

Testlerde bulunan sorulara verilen yanıtlar ile ölçülen bir sistem olan psikoteknik, dijital ortamda incelenmekte fakat bunun yanı sıra bir de alanında uzman psikiyatrlar ve psikologlar tarafından incelenmektedir. İncelemeler sonunda kişilerin trafikte herhangi bir duruma karşı verdiği tepkilerin ne kadar sağlıklı olduğu saptanmaktadır. Sağlıklı tepki vermeyen kişiler için eğitimler verilmekte ve onlara doğru yol gösterilmektedir.

Verilen bu doğru yollar sayesinde hem trafikte güvenli bir sürücü adayı oluşmakta hem de ölümlü ve maddi hasarlı kazalar en aza indirilmektedir. Avrupa yapılan bir araştırmaya göre psikoteknik belgesi zorunlu hale getirilen ülkelerde kaza oranlarında ciddi oranda düşüş yaşanmaktadır. Türkiye’deki kazaların %95’i şoför kaynaklıdır, bu yüzden psikoteknik belgesini almayı ihmal etmemeli ve hem şoförün can güvenliği hem de taşıdığı can ve malların güvenliği için alınması gereken belgelerden biridir.

Özellikle yük ve eşya, yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin bu belgeyi almadan trafiğe çıkmaları yasaktır. Tespit edilmesi halinde ağır cezalar ile cezalandırılan sürücüler, hem kendi güvenlikleri hem de yaya güvenliği için bu belgeyi almak zorundadırlar.

Psikoteknik geçerlilik süresi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin mutlaka alması gereken psikoteknik geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yıl bitiminden sonra tekrar testlere tabi tutulup raporu yenilemek gerekmektedir. Özellikle uzun yol şoförlüğü yapan kişilerin 5 yıl içerisinde içinde bulunduğu durumdan yıpranma veya psikolojik çöküşleri göz önünde bulundurularak bu raporların 5 yılda bir yenilenmesi istenmektedir. Bu bir zorunluluktur.

Psikoteknik Raporunun İhlali Durumunda Ne Olur?

Ağır taşıt kullanan sürücüler ve ticari taşıt kullanan sürücüler, eşya ya da yolcu taşıyan sürücülerin hem bedensel hem de zihinsel olarak şoförlük yapmaya engel olmadığını belirten bir belgedir. Psikoteknik geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Bu rapora sahip olmayan kişilerin tespit edilmesi durumunda ihtar cezası verilmektedir.

Hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını riske atmanıza gerek yok. Çok kısa süren ve sizlere trafikte nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitimler veren psikoteknik kuruluşlar, daha iyi bi trafik ve trafikteki kazalarının engellemesi için vardır.

Psikoteknik Belgesi Cezaları        

Psikoteknik belgesi cezaları nelerdir? Psikoteknik belgeleri yetkili kurumlarca uzman psikologlar eşliğinde bir bilgisayar ortamında sürücüye yapay trafik simülatörü oluşturularak yapılan testlerdir. Bu testler ile kişinin olaylar karşısındaki tutumu gözlemlenir.

Psikoteknik, psikoloji kapsamında değerlendirilen bir bilim dalıdır. Psikoteknik, kişilerin çalışma şartlarına ne kadar uyum sağlayabildiğini, dayanıklılığını, o işi yaparken yaptığı işte ne kadar zaman geçirdiğini ve geçirebildiği, çalıştığı saatler boyunca ne kadar verimli olabileceğini kapsamlı olarak araştıran ve bir dizi test yöntemi ile saptamaya çalışan bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanırken kişilerin fiziksel özelliklerine de bakılmaktadır.

Kişinin bir kusuru bulunup bulunmadığını testler uygulanarak karar verilir. Kısaca psikoteknik, ehliyet almak isteyen kişilerin ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olup olmadığını anlamak için yapılan bir yöntemdir. Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından ehliyet almak isteyen kişilere yapılan testler sonucu verilen belgedir.

Psikoteknik Yenileme Nasıl Yapılır?

Psikoteknik yenileme 5 yılda bir kez yapılır. Bu sayede sürücü olarak çalışan bireylerin yetenek ve kabiliyet ölçümü yapılır. Koordinasyon, şekil algılama, Psikomotor özellikler, mesafe ve hız değerlendirmesi, dikkat ve performans ölçümü yapılır. Bu ölçümlerin getirdiği değerlendirmeler sayesinde belge almak isteyen bireylerin isteklerine cevap verilir. Bu belgeyi yenilemek veya ilk defa almak oldukça kolaydır. Psikoteknik merkezi olarak hizmet veren adresler sayesinde, hemen başvuru yapmak ve çok kısa bir test süreci ile yenileme yapmak söz konusu olur. Bu esnada mesleki sürücülük konusunda yeterlilik için gerekli adımlar atılmış olur.

Psikoteknik yenileme bu belgeye sahip olan tüm bireyler için gereklidir. Üst sınır 63 yaş olduğu için özellikle ilerleyen yaşlarda bu yenileme işleminin çok gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Test merkezleri gerekli çalışmaları yaparken bu konuda yeterlilik elde edenler hızlı şekilde sonuca ulaşır. Devam eden süreçte psikiyatri muayenesi yapılmalıdır. Tamamlanan sürece bağlı olarak testin geçilmesi ve belgenin yenilenmesi söz konusu olur. 5 yıl gibi bir süreçte insanların sağlığında değişimler yaşanabilir. Testin yapılma gayesi de budur. Yeteneklerini koruyan bireyler testi kolayca geçebilir.

Psikoteknik test merkezi bünyesinde işinin uzmanı olan bireyler görev almaktadır. Bu belgeye sahip olan bireyler en az 5 yılda bir olmak üzere bu merkezi ziyaret ederler. Tekrardan teste tabi tutulan bireyler ancak yeni bir test ve kontrol süreci ile işine devam eder.

Yetkili kuruluşlardan alınan psikoteknik belgelerinin süresi 5 yıldır. Süresi geçen belgelerin yenilenmesi gerekmektedir. Psikoteknik süresi uzatmanın yolu aynı kuruluştan alınan yeni belge ile mümkündür.

Psikoteknik belgelerinin süresi 5 yıldır. Süresi geçen belgelerin eğer hala yük, eşya ve yolcu taşımacılığı ya da uzun yol şoförlüğüne devam ediliyorsa yenilenmesi zorunludur. Psikoteknik kuruluşlarından 5 yılın sonunda tekrar belge alınabilmektedir.

SRC Belgesi süresiz olarak alınan bir belgedir. Yalnızca SRC5 Belgesi 5 yılda bir yenilenmektedir.

Psikoteknik belgesi alınmadığı takdirde, psikoteknik belgesi cezaları uygulanmaktadır. Ağır taşıt kullanan sürücüler, yolcu veya yük taşıyan ya da ticari olan sürücülerin mutlaka alması gereken bir belgedir. Alınmadığı takdirde psikoteknik belgesi cezaları uygulanır ve bu durum devam ederse sürücünün belgesi elinden alınmaya kadar gidilmektedir.


Benzer İçerik

Psikoteknik Geçerlilik Süresi
Psikoteknik Geçerlilik Süresi

Psikoteknik geçerlilik süresi ne kadardır? Psikoteknik kuruluşları sürücülerin güvenli bir sürüş yapabilmesi için gerekli olan psikolojik alt yapının…

Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi
Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslın…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik fiyatları rakam olarak uygun olup araç kullananlar için önemli bir gerekliliği temsil etmektedir. Sürücülerin ve sürücü adaylarının, görse…