Psikometrik nedir? Davranışların ölçülmesini ve oluşturulan istatistik yöntemlerin psikolojiye geçilmesini sağlayan bilim, psikometri bilimi olarak adlandırılır. Psikometri işlemleri yapılırken matematiksel modellemeler kullanılmaktadır. Psikometrik terimi Yunanca “psikhe” ve ölçüm anlamındaki “metron" sözcüklerinden türetilmiştir.

Psikometri bilimi insanların olaylar karşısında göstermiş oldukları bir takım eylemlerin ölçülmesini hedef almaktadır. Böylece ölçülmesi pek mümkün görülmeyen insan davranışları hakkında matematiksel bir sonuç hedeflenmektedir. 

Bu bilim insan davranışlarının ölçümü ile ilgilenmektedir.İçinde bulunulan durumlarda çeşitli testler yapılarak  çeşitli değerlendirmelerde bulunarak, istatistik yöntemler ile psikolojiye aktarma çabasıdır. Bireylerin zihinsel ve bedensel özellikleri ve zeka, tutum, yetenek gibi direkt olarak ölçülmesi mümkün olmayan özelliklerin bir takım teknolojik yöntemler kullanarak ölçmeye imkan sağlayan bilim dalına psikometri denmektedir.

Psikometri kişilere bu ölçümleri yaparken, anket, test, ölçüm, envanter gibi yöntemleri kullanmakta ve bu yöntemlerin güvenilirliğini belirlemektedir. Bu bilim dalı hastanelerde, kliniklerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, eğitim kurumlarında görev yapmakta olan psikologlar için ölçüm yöntemlerini geliştirmektedir.

 Psikometrik Testler Nasıl Yapılır?

 • Sayısal Akıl Yürütme: İstatistiksel çizelgelerin yorumlanması ve veri kümeleri hususunda sorular içerir.
 •  Sözel Akıl Yürütme: Metin geçişleri ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sorular sorulur.
 • Mantıksal Akıl Yürütme: Unsurlar arasında bir takım ilişkiler ile bağlantı kurulması istenir.
 •  Hata Kontrol Testi: Birtakım hataların bulunup düzeltilmesi istenir
 • Diyagramatik Akıl Yürütme: Akıl yürütme ve karar verme yöntemleri izlenir.
 •  Mekansal Akıl Yürütme: Fiziksel nesnelere dokunmadan zihinsel olarak düzenlemesi istenir.

Psikometrik testler genellikle çok seçmeli anketlerdir. Değerlendirmede dikkate alınması gereken üç önemli nokta vardır, bunlar;

 •  Hız, doğru cevaplar ve hata sayısı.

Bu testler uzman personeller tarafından uygulanmaktadır. Psikometrik testler psikolojik değerlendirmelerin bir parçası olarak kabul görmektedir. Bu nedenle sadece uzman psikologlar tarafından yönetilmeli ve değerlendirilmelidir. Uygulama alanlarından bazıları şunlardır;

 • İşyerinde işçi seçimi sürecinde,
 • Bir öğrencinin mesleki yeterliliğini değerlendirmede,
 • Psikometrik aynı zamanda tanı koymak, psikolojik bozuklukların ve bunamaların varlığını doğrulamak için de kullanılır,
 • Sürücünün dikkatini, reaksiyonunu, görsel yeteneklerini değerlendirmede,
 • Silah sahibi olmak isteyen kişilerin gerekli gereksinimlerinin olup olmadığını anlamada,

psikometrik testi uygulanmaktadır.

Psikometrik Test Nedir? 

Psikometrik testler genellikle sürücü adayı seçim süreçlerinde kullanılır, ancak bilişsel yeteneklerimizi geliştirmek için de oldukça yararlı bir bilim dalıdır. Psikometrik test, birçok amaca bağlı olarak yapılmaktadır. Genellikle personel seçim süreçlerinde veya giriş testlerinde kullanılır.

Bu testlerden bazıları şunlardır;

 1. Sayısal Akıl Yürütme: İlgili sorular sorulur veya çeşitli sorunların cevaplarını hesaplamaları istenir.
 2. Sözel Akıl Yürütme: Genellikle adaylara bir metin geçişi sağlanır ve çoktan seçmeli soruları cevaplamaları gerekir.
 3. Mantıksal Akıl Yürütme: Kalıplar veya şekiller arasındaki ilişki çözümlenmesi istenir.
 4. Hata / Veri Kontrol Testi: Adayların hataları bulup düzeltmeler önermesi istenir.
 5. Diyagramatik Akıl Yürütme: Bu testte adayın görevi, birtakım kurallar çıkarmak ve bunları yeni durumlara uygulamaktır.
 6. Mekansal Akıl Yürütme: Mekansal akıl yürütme testleri, çalışan kuruluşa, bir adayın şekilleri veya nesneleri fiziksel olarak dokunmadan zihinsel olarak yeniden düzenleme, döndürme ve değiştirme yeteneği hakkında bilgi sağlayan sözel olmayan, standartlaştırılmış psikometrik değerlendirme testleridir.

Bu testler sayesinde psikometrik becerileriniz ölçülmektedir.

Psikometrik Fiyatı 2024

Psikometri, davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi, istatistik yöntemlerinin psikolojiye uygulanması, davranışın açıklanması ve yorumlanmasında kullanılan ve bazı testlerden oluşan bir testtir. Psikometrik fiyatları değişkenlik göstermektedir. En iyi uzmanlarımız tarafından kurumumuzda verdiğimiz bu hizmetten faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yetenek ve ilgi testleri, bireylerin kişisel yeteneklerini, becerilerini ölçen ve ilgi alanlarını tespit etmeye yarayan testlerdir.

Bir diğer adı psikometrik psikoloji olan bu bilim dalı, davranışların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanırken matematiksel modellerin geliştirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Sorunun kaynağını anlamak, klinik bulguları ve değerlendirmeyi zenginleştirerek nasıl bir destek planı oluşturulduğuna karar vermek adına yapılan değerlendirmedir.

Psikometrik testler uzman psikologlar tarafından yapılır.


Benzer İçerik

Psikometrik
Psikometrik

Psikometrik nedir? Davranışların ölçülmesini ve oluşturulan istatistik yöntemlerin psikolojiye geçilmesini sağlayan bilim, psikometri bilimi olarak ad…

Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi
Psikoteknik Nedir? Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamlı olarak cevabı ve ehliyet ile ne gibi bir ilişkisi olduğunun cevabını öncelikle verecek olursak, Psikoteknik aslın…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik fiyatları rakam olarak uygun olup araç kullananlar için önemli bir gerekliliği temsil etmektedir. Sürücülerin ve sürücü adaylarının, görse…