PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TEST SONUÇLARI

Psikoteknik Değerlendirme Test Sonuçları
Psikoteknik değerlendirme uygulamasını takiben test sonuçlarını içeren standart formda aşağıdaki bilgilere yer verilir,
 
a) Testlerde yer alan her soruya ya da her uyarana verilen cevap ve tepkiler tek ve test 
 
b) Ölçümü yapılan yeteneğe ilişkin performansın uygunluğu, tutarlılığı ve hızı ayrı ayrı 
 
c) Her yeteneğe ilişkin rapor ayrı olmalıdır.
 
ç) Yorum yapma gereğini en aza indirmek üzere, teste elde edilen puanın norm grubu ile otomatik karşılaştırmasını yapmalıdır. Norm grubu ise, Türkiye genelinden elde edilmiş tek bir norm grubu olmalı ve ifadesi Persentil ve T değeri üzerinden olmalıdır.
 
d) Elde edilen verilerin grafik ifadesi yer almalıdır. İhtiyaç halinde raporlanabilmelidir. Bütününde değerlendirilmelidir


  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme
  • Psikoteknik Değerlendirme