ODY SINAVI TEST SORULARI

Ody Sınavı Test Soruları

 1. CMR’den kaynaklanan tazminat talepleri için bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak kabul edilen kusurlarda zamanaşımı süresi nedir?
   
 2. Yurtiçi ve yurtdışı harcırah ödemelerinde vergi istisna tutarını aşan bölüm için hangi vergiler hesaplanır?
   
 3. Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti değildir?
   
 4. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?
   
 5. Serbest meslek makbuzunu aşağıdakilerden hangisi düzenlemez?
   
 6. 01.01.2012 Tarihinden itibaren perakende satış fişi kesme sınırı ne kadardır?
   
 7. Marka koruma, pazar payına odaklanma, kitlesellik,ürün ve hizmet standartları hangi kalite aşamasının unsurlarıdır?
   
 8. Hangisi müşteri ilişkileri yönetimi aşamalarından değildir?
   
 9. Kışın domates yetiştirilmesi ve marketlere satılması için sunulmasıyla aşağıdaki pazarlama faydalarından hangisi yaratılır?
   
 10. Firmanin hedef pazari memnun etmek amaciyla biraraya getirdigi kontrol edilebilen degiskenlere ne denir ?
   
 11. Aşağıdakilerden hangisinin toplam kalite yönetiminin güvence sistemi ile ilgili olması düşünülemez?
   
 12. Kira sözleşmesi ile nakil araçları, haberleşme cihazları, televizyon ve bilgisayar gibi malların iktisadi ömründen daha kısa süre için kiralanması işlemine ne denir?
   
 13. Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?
   
 14. Çin'den Almanya'ya ithal edilen bir eşya oradan Türkiye'ye ihraç ediliyor ise, hangi belge ile serbest dolaşıma girişi sağlanır?
   
 15. Aşağıdakilerden hangisi hukuk davaları arasında yer almaz?
   
 16. Aşağıdaki çalışan gruplardan hangisi sendikalara üye olamazlar?
   
 17. Ticari işletmenin devrinde müteselsil sorumluluk kaç yıldır?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 18. Seçim süresince ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi, aşağıdaki yargı organlarından hangisine verilmiştir?
   
 19. TIR Sistemi Aşağıdaki hangi ülkede uygulanmaz?
   
 20. Tezkiye edilen C2 Belgeli Firmanın Karayolu Taşıtı Onay Belgesi alınmış 20 özmal ve 5 kiralık aracı bulunması halinde TIR Karnesi kotası aşağıdakilerden hangisidir?
   
 21. Aşağıdaki Antrepo Tiplerinden hangisi Genel antrepo değildir?
   
 22. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması(GATT)’na göre serbest ticaret anlaşmaları ile gümrük birliği arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir ?
   
 23. Aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yürütülen konvansiyonlardan hangisi TEHLİKELİ MADDELERLE ilgili bir konvansiyon değildir?
   
 24. “Vergisi ödenmiş olarak teslim” olarak belirtilen bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. Bu teslim şekli Incoterm 2010 kurallarına göre aşağıdakilerden hangisidir?
   
 25. Aşağıdakilerden hangisi Toplam kalite Yönetimini doğru tanımlanmıştır?
   
 26. Aşağıdakilerden hangisinde iş analizi kullanılmaz?
   
 27. Yetki Belgesi alınmasından itibaren ne kadar süre içinde faaliyete başlamak gerekmektedir?
   
 28. Aşağıdakilerden hangisi H2 yetki belgesi almak zorundadır?
   
 29. Yarı Römorklarda Dingil Mesafesi nedir ?
   
 30. N kategorisi araçlar, hangi tip araçları temsil etmektedir?
   
 31. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   
 32. İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır?
   
 33. Yanma Noktası 23 °C’nin altında olan Asidik maddeler genelde hangi sınıfa aittir ?
   
 34. Dayanıklılık testinden başarıyla geçmiş “tehlikesi az” olan bir tehlikeli maddenin dayanıklılığını hangi harf ile göstermek yeterlidir?
   
 35. Hurda durumuna gelen araçların ne kadar bir süre içinde tescilinin silinmesi gerekmektedir.
   
 36. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
   
 37. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun Geliştirilmesi İçin 1998 yılında imzalanan, TRACECA Programının uygulanmasına temel teşkil eden Türkiye’nin de taraf olduğu anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
   
 38. TIR Sistemi kapsamında Türkiye içinde yapılan taşımalarla ilgili olarak risk altındaki gümrük vergileri ve harçları teminat altına alan ve Türkiye’yi IRU’da temsil eden kefil kuruluşun adı nedir?
   
 39. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde RO-LA (tren) hattı kullanılmaktadır?
   
 40. İşletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren personele işe başlamadan önce veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan ilk eğitime ne ad verilir?
   
 41. İletişim teknolojileri sürücüler için özellikle hangi alanda önem taşır?
   
 42. Federal Almanya Otoyollarından bilet alarak geçişlerde aşağıdakilerden hangisi dokunmatik bilgisayara girilmesi gereken bilgilerden biri değildir?
   
 43. Depolarda, eşyaların olabilecek en ekonomik şekilde depolandığı, rezerv depolama ve paket sistemlerinden oluşan alana ne ad verilir ?
   
 44. - Araç filosu yönetimi, - Bigilerin toplanması ve taşımacılık altyapı tesislerinin haritalanması - Olay yönetimi ve gözetimi Yukarıdaki imkanları sağlayan bilgi teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir ?
   
 45. Bir envanterin tam istenilen zamanda tedarik edilmesi hangi stoklama yöntemidir ?
   
 46. AB’nin Ulaştırma Politikasındaki Genel Çerçevesini belirleyen ana kaynak hangisidir?
   
 47. Doğal gaz, ham petrol vb. gibi maddeler için en verimli taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir ?
   
 48. Hangisi “Komple Konteyner Yüklemesi” ni ifade eder?
   
 49. Aşağıdaki Ülkelerden hangisine genel olarak Trieste varışlı RO-RO hattı ile taşıma yapılmaz?
   
 50. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece güvenlik fakörü değildir ?