KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE GEÇİŞ BELGELERİ

İkili Geçiş Belgesi: Birden fazla ülke arasında boşaltma ve yükleme yapmak üzere kullanılır.

 

Transit Geçiş Belgesi: Türkiye'de başlayıp  en az bir dış ülkenin  üzerinden transit geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülke toprakları üzerinden geçilerek yapılan eşya taşımalarını ifade eder.

 

Boş Yük Alma Belgesi: Taşıyıcı araçların, malum ülkeye yüksüz bir şekilde yük almak için geçişinde kullanılan belgedir.

 

Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi: Araçlarda taşınan yüklerin, birden fazla ülkede boşaltılma işleminin yapılması durumunda düzenlenir.
 

Çok Girişli Geçiş Belgesi: Belçika, Fransa, Almanya için kullanılır. Bu belge ile Transit geçiş, yükleme, ve boşaltma yapılır.

 

UBAK/CEMT/ECMT (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı)
 

UBAK Belgeleri nakliyat amacı ile kullanılan nakliye araçlarının cins ve sınıflarını belirleme amacı ile kullanılır. Avrupa kıtasındaki ulaşımı düzenleme kuruluşudur.

 

UBAK Konferansı 16 Ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Türkiye) katılımı ile 1953 tarihinde imzalanmıştır.

 

UBAK (Ulaştırma Bakanlığı) kotalarının belirlenmesi

- Nüfus

- Gayrı Safi Milli Hasıla

- Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON * KM cinsinden ifadesi

- UBAK/CEMT Bütçesi içerisindeki payı.

 

UBAK belgeleri geçerli oldukları ülkelere göre 4'e ayrılır.

a- Tüm Ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

b- Avusturya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

c- Avusturya + Yunanistan hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

d- Avusturya + Yunanistan + İtalya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.