HARİTA OKUMA BİLGİSİ

Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçek değere göre özel işaretler vasıtası ile küçültülüp çizilmesi işlemine harita denir.  Yeryüzü şekillerinin yerleşim yerlerinin, yolların tepelerin vb. detayların yatay ve düşey konumları ile aralarındaki mesafeler ve bitki örtüsü hakıında bilgi sağlar. 


Doğal Şekiller: Dağ, tepe, ova, plato akarsu vb.

 

Yapay Tesisler: Baraj, yol, sulama kanalları, vb.

 

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. Haritaların kolay ve anlaşılıt olabilmesi için, en gerekli ayrıntılara yer verilir. Bunların dışında coğrafi koordinatlarda genelde harialarda gösterilmektedir. 

 

HARİTALARDA SINIFLANDIRMA:

 

1.) Ölçeklerine göre sınıflandırma

 

2.) Tiplerine göre sınıflandırma

 

 

ÖLÇEKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

 

a.) Küçük ölçekli haritalar: 1/1.000.000 ve daha küçük ölçekli haritalardır. Ve ayrıntıları yoktur.

 

b.) Orta ölçekli haritalar: 1/500.000 ve 1/100.000 arasındaki ölçekli haritalardır. Genel hatları ile ayrıntı işlenmiştir.

 

c.) Büyük ölçekli haritalar: 1.100.000 hariç daha büyük ölçekli haritalardır.

 

TİPLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

 

Haritaların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasıdır. Çok dedeğişik miktarda sınıflandırılabilmektedir Bunlardan bazıları şöyledir.

 

a.) Planimetrik Haritalar: Arazinin sadece yatay durumunu göstermektedir. Yeryüzü şekilleri yoktur.

 

b.) Topografik Harita: Yeryüzü üzerindeki kabartıları ve girintileri münhanilerle, ayrıntıları sembollerle gösterir.

 

c.) Hidrografik Haritalar: Deniz dernliklerini gösteren haritalardır.