GEÇİŞ BELGELERİNDEN MUAF TUTULAN TAŞIMALAR

Aşağıdaki uluslararası taşımalarda geçiş belgesi aranmaz.  

a) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,

b) Ambulans taşımaları,

c) Cenaze taşımaları,

d) Doğal afetler başta olmak üzere,  acil  durumlarda, ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taşınması,

e) Kamu hizmeti  çerçevesinde yapılan posta taşımaları,
 
f) Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar,  

g) Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı  6 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları.  

Uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır.