EŞYA BELGELERİ

EŞYA İÇİN GEREKEN BELGELER:


Taşıma Senedi: Karayolu Taşıma kanununun öngördüğü gibi her çeşit ticari eşya nakliyesi  taşıma senetsiz yapılamaz. Ayrıca vergi kanunu uyarınca ticari taşınacak mallar sevk irsaliyesiz veya faturasız olarak taşınamaz. Uluslararası nakliyelerde kullanılan taşıma senedine CMR, Humule Senedi veya Konşimento denir.

 

Mal Faturası: Araçta yüklü olan mala ait satıcı firma tarafından alıcı firma adına düzenlenen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir.

 

Çeki Listesi: Ticari faturalarda da belirtilen ve malın brüt ve net ağırlığı ile ilgili bilgilerin satışa uygun şarta göre tarafsız bir başka şahıs tarafından ayrı bir belgede beyan edilmesi işlemidir.


Menşei Şahadetnamesi: Malın imal edildiği ülkeyi gösteren, bu amacın yanı sıra bazı ülkelerden ithal edilen mallara indirimli gümrük vergisi uygulanması gereken, genellikle yerel ticaret odalarınca onaylanan belgelerdir.

 

Bitki Sağlık ve Veteriner Sertifikaları: Gıda maddeleri, deri, et, canlı hayvan ve bazı ambalaj maddeleri alım-satımında alıcı tarafından istenen ve bu maddelerin mikrop, bakteri, haşarat vb.’den arınmış durumda olduğunu, tüketime uygun olduğunu belgeleyen, yerel sağlık mercileri tarafından tasdik edilmiş belgelerdir.

 

ATR Belgesi: Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgelerdir. İthalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkını vermektedir. Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.

 

TIR Karnesi: TIR sözleşmesine uygun olarak alınmış olan karne. TOBB tarından verilmektedir.


TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

Triptik : Triptik bir ülkede tescil edilmiş bulunan bir aracın yurt dışına çıkışında tekrar ülkesine döneceğinin teminatıdır. 


İzlenecek güzergah: Taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zinciri/silsilesidir.

 

Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici temin edilen geçiş belgesidir.

 

Geçiş Belgesi : Uluslararası taşımalarda, taşıtların izleyecekleri yolları ve geçecekleri ülke veya ülkeleri belirten ve buralardan geçmelerine olanak sağlayan resmi bir evraktır. 

 

Dozvola : Uluslararası karayolunda düzenlenmiş geçiş belgesi