D1 BELGESİ

Otobüs ile yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Tarifeli olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. D1 Yetki belgesi için başvuranların,ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş,otobüslerle en az 150 yolcu koltuk kapasitesine sahip olmaları ve 60 bin türk lirası öz sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.