B3 YETKİ BELGESİ

Sadece kendi esas iştigal konusu ile, ilgili personeli taşımak üzere, uulslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari aksat ile, taşımacılık yapmayacaklara verilir. B3 Yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak tescil edilmiş en az 1 adet otobüs e sahip olmaları gerekir. Taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler, 20 yaşından büyük olamaz. Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda, otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince, 10 yaşından büyük olmaları şarttır.