B Türü Yetki Belgeleri


Eğitimler & Hizmetler

B TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

B türü yetki belgeleri, otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınmaktadır. Taşımanın şekline göre iki farklı gruba ayrılmaktadır.

 • B1 yetki belgesi, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak kişilere,
 • B2 yetki belgesi, tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 • B3 yetki belgesi, sadece kendi esas konusu ile ilgili personeli taşımak için uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ticari maksatlı taşıma yapmayacak kişilere verilir.

B Türü yetki belgesi alabilmek için,

 • B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 •  B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 •  B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
 • B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler 20 yaşından büyük olamaz. B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.
 • B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir.
 • B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.
 • B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • B1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler

B türü yetki belgesi ve diğer belgeler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilir veya bizi yerimizde ziyaret edebilirsiniz.

B1 Belgesi

B1 belgesi, otobüsle tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı için aşağıdaki gösterilen koltuk sayılarına göre belirtilmiş taşıma hattı verilmektedir;

 1. 50-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,
 2. 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,
 3. 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,
 4. 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,
 5. 501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,
 6. 751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,
 7. 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,
 8. 1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet,
 9. 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hat ilave olarak her 50 adet özmal koltuk için ilave 1 adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verilir.

B2 Belgesi

B2 belgesi, otobüsle tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

B2 yetki belgesi almak için başvuranların tamamlaması gereken şartlar vardır. Bunlar;

 • B2 yetki belgesi başvurusu için, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal araçlara sahip olmaları,
 • B2 yetki belgesi başvurusu için, faaliyetler sırasında kullanılacak unvanları ile taşıt üzerine yazılacak kendilerini tanıtan logo benzeri işaretin bakanlığa bildirilmesi,
 • B2 yetki belgesi için özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması,
 • Unvanda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması,
 • B2 yetki belgesi başvurusu için, orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip en az bir kişiyi istihdam etmeleri
 • B2 yetki belgesi başvurusu için, araçların yurtdışı faaliyetlerinde şoförün SRC 1 yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olması