A2 YETKİ BELGESİ

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. A2 Yetki Belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş, en az 5 adet otomobil ile 40 bin türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. A2 Yetki belgesi için bşvuranların, bu işe elverişli sıcağa veya soğuğa karşı korunmuş en az  dört yolcu/ müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu veya tuvaleti bulunan bağımsız bir yere veya kullanım hakkına,

A2 Yetki Belgesi için başvuranların, merkezi adresi veya varsa şubelerinde, asgari iki araçlık, park alanına veya kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.  Ayrıca; A2 yetki belgesi ek itaşıt belgelerine, 8 yaşından büyük olmayan ticari araçlar kayıt edilebilir. Enfazla ise; 20 araç kayıt edilebilir.