A1 YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Otomobil ile yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. A1 Yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet otomobil ile 20 bin türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.