A Türü Yetki Belgeleri


Eğitimler & Hizmetler

A TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

A türü yetki belgeleri, ticari amaç ile otomobil aracılığıyla yolcu taşımacılığı yapacak olan kişi veya firmalara verilmektedir. A türü yetki belgesi, taşımanın türüne göre iki farklı türe ayrılmaktadır. Bunlar;

  • A1 yetki belgesi, yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak kişilere verilmektedir
  • A2 yetki belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişilere verilmektedir.

A türü yetki belgesine sahip olabilmek için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Bunlar;

  1. A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
  2.  A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
  3. A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 yolcunun/müşterinin rahat oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yere veya kullanım hakkına,
  4. A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari 2 araçlık park alanına veya kullanım hakkına, sahip olmaları şarttır.
  5.  A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.
  6.  A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 20 adet, A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.
  7. A1 ve A2 yetki belgesi sahipleri yanlızca özmal taşıtlarını kullanabilirler.
  8. A1 veya A2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilmiş 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen sayıdan daha fazla olan taşıtlar; yetki belgesinin yenilenmesine kadar veya yetki belgesinin yenilenmesinden önce satış, kazaya uğrama, yanma, müsadere edilme, hurdaya ayrılma, yaş haddi veya başka bir sebepten dolayı taşıt belgesinden düşürülünceye kadar kullanılmaya devam edilir.

Yetki Belgesi Ne Demektir?

Yetki Belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2004 yılında çıkarılan taşımacılık yapan her şirkete ve firmanın almasının zorunluluk haline getirdiği bir belgedir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5. maddesi ile yetki belgesi alma zorunluluğu kanun koyucu tarafından ihdas edilmiş ve ilgili yasa ve buna bağlı yönetmelikle de hangi işi yapanların hangi tür belge almaları gerektiği de yeniden düzenlenmiştir. Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin süresi beş yıldır.

A türü yetki belgesi ve diğer belgeler hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

A1 Belgesi

A1 belgesi, otomobillerde ticari ve tarifesiz olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından alınmaktadır. A1 yetki belgesi almak isteyen kişilerin vergi mükellefi olmaları şarttır. A1 yetki belgesine başvuran kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobili ile 20.000 TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.

Bu belgeyi almak isteyen kişilerin ayrıca kullanım hakkına sahip olunun ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresinde bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

A1 belgesine başvuranlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet vermek isteyenlerin ayrıca kamu kurum ya da kuruluşu ile yapılmış asgari 4 taşıt için geçerli taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile Bakanlığa sunulan sözleşmede ya da sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi şarttır.

A2 Belgesi

A2 belgesi, otomobillerde ticari ve tarifesiz olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından alınmaktadır. A2 yetki belgesi almak isteyen kişilerin vergi mükellefi olmaları şarttır. A2 yetki belgesine başvuran kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal otomobili ile 40.000 TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.

A2 yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahat oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkına ayrıca merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari iki araçlık park alanına veya kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A2 yetki belgesine ek taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilmektedir ve ayrıca yalnız özmal taşıtlar kaydedilir. A2 yetki belgesine sahip kişilerin en az birinde ody belgesi bulunması gerekmektedir.